Perfekcyjne zakupy

Just another weblog

Rękojmia za wady

Kwiecień 21st, 2015

indeks

Ostatnio uczyłam się prawa na zaliczenie na studia. I jednym z tematów była rękojmia za wady. Powiem wam, że ta regulacja Kodeksu Cywilnego przyda się także wam – świadomym konsumentom. Przedstawię więc wam kilka podstawowych informacji odnośnie tego pojęcia.

Kogo dotyczy rękojmia za wady?

Rękojmia za wady jest odpowiedzialnością sprzedawcy za wady fizyczne i prawne, jakie mogą tkwić w rzeczy w chwili jej wydania kupującemu. Ta odpowiedzialność nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej, gdzie mamy do czynienia z odpowiedzialnością z tytułu niezgodności towaru z umową (gwarancja ustawowa).

Co to jest wada fizyczna?

Za wadę fizyczną uważa się:
– wadę, która uniemożliwia używanie rzeczy w celu, do jakiego została przeznaczona,
– brakach w wydanej rzeczy,
– niespełnianiu przez rzecz pewnych funkcji, o których zapewniał nas sprzedawca w momencie sprzedaży.

Co to jest wada prawna?

Wady prawne powstają w związku z tym, że sprzedawca wydaje nam rzecz, do której nie ma prawa własności – czyli sprzedaje nam na przykład książkę, której właścicielem jest jego sąsiad. Może nam także sprzedać rzecz, która co prawda należy do niego, ale jest obciążona cudzym prawem – na przykład hipoteką.

Kiedy sprzedawca odpowiada za wady?

Sprzedawca odpowiada bez względu na to, czy wiedział o wadzie czy nie oraz czy powstała ona z jego winy. Nie odpowiada natomiast za wadę, o której poinformował kupującego w momencie sprzedaży.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Theme by Sash Lewis.